Borås Begravningsbyrå


Borås Begravningsbyrå har anor från 1916 med fyra generationer Andersson; Axel, Otto, Gunnar och Claes. År 2001 upptogs en samverkan mellan Borås Begravningsbyrå och Lenbergs.
Claes Andersson ansvarar och har numera sin arbetsplats på Lenbergs, Södra Kyrkogatan 37 i borås. Du når honom på telefon 033-41 12 44.

Borås Begravningsbyrå och Lenbergs är båda auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers förbund.Claes Andersson
033-41 12 44
För mer information,
välkommen att klicka här